Logo Science Vision

Interactieve leermiddelen

Science Vision produceert al dan niet interactieve leermiddelen voor het onderwijs. Denk hierbij niet alleen aan tutorinstructies, of voorbeelden van medisch handelen, maar ook veiligheidsinstructies en thematische documentaires.

Met zo'n 25 jaar ervaring in het vervaardigen van leermiddelen is Science Vision een kundige en stabiele gesprekspartner als het gaat om het bedenken en ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor het onderwijs. Moderne media en technieken verhogen de toegankelijkheid van leermiddelen aanzienlijk, en maken snelle verspreiding via bijvoorbeeld internet mogelijk.

Uw idee én ons vakmanschap resulteren in een product waarmee het curriculum niet alleen afwisselender wordt maar ook meer toegesneden op het leermodel.

Door de lezing of het college professioneel op te nemen wordt de uitstraling ook professioneel; bovendien wordt de didactische waarde aanzienlijk verhoogd.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Het kan boeien, de aandacht vasthouden en in korte tijd veel kennis overdragen of de theorie verduidelijken. Beelden kunnen worden ingezet om studenten door zelfstudie een routinematige handeling aan te leren; de studenten herhalen de uitgebeelde handeling net zo lang totdat voldoende vaardigheid is bereikt. Dit brengt docent onafhankelijk en boeiend onderwijs binnen handbereik. Op de langere termijn kan dit een aanzienlijke kosten- en tijdsbesparing opleveren.