Logo Science Vision

Registraties en observaties

Science Vision verzorgt videoregistraties van colleges, lezingen en symposia voor onder andere streaming over het internet. Denk hierbij aan hoorcolleges voor studenten of trainingen voor docentprofessionalisering. Dit kan gebeuren vanuit één van onze studio's, maar ook vanaf iedere andere locatie zoals college- of practicumzaal. Het streamen kan live, maar ook "on demand" vanaf onze eigen streaming server.

De videoregistratie kan gebeuren met één óf meerdere camera's, eventueel met een complete televisie-regie.