Logo Science Vision

Onderwijs

Belangrijke onderdelen van onderwijs zijn naast instructie en training, de beschikbaarheid van leermiddelen, documentatie en naslagwerken.

Kennis overdragen kan op een effectieve en boeiende wijze door gebruik te maken van moderne media, die de doelgroep sterk aanspreken. Voorbeelden hiervan zijn niet alleen (interactieve) videoprogramma's, maar ook lezingen en demonstratiesdie live over de hele wereld worden verspreid, en waarbij de studenten actief betrokken worden.

Leermiddelen kunnen 24 uur per dag, on demand, vanaf de servers van Science Vision geraadpleegd worden. Door de lage kosten is het rendement vaak zeer hoog.

In de studio's van Science Vision vinden regelmatig de volgende activiteiten plaats:

  • trainingen en presentaties;    
  • vervaardiging van leermiddelen, al of niet interactief;
  • productie van videoprogramma's, als instructiemedium of als naslagwerk;
  • (live) webcasten van onderwijsactiviteiten voor deeltijdstudenten;
  • registratie van colleges.